నిజంగా భయ్యా… కత్తి మహేష్ రివ్యూ చూస్తే వెంటనే థియేటర్ కి పరుగెడతారు..