శుభవార్త. మీకు 10 సంవత్సరాల లోపు అమ్మాయి ఉందా? అయితే ఈ పధకం కింద డబ్బే డబ్బు, తెలుసుకోండి. తప్పక షేర్ చేయండి…